Vill Du ge bort lite tid för en medmänniska?

Volontärer under ett utflyktsuppdrag en härlig försommardag i Östhammar vid minigolfbanan!

FrivilligHandtaget?

Är en obunden ideell förening med socialt intresserade människor i olika åldrar, som har tid över för andra.

Vi utför frivilligt arbete utan ersättning.

Det handlar om uppdrag utöver det som utförs av anställd personal.

Sådant som sätter guldkant på tillvaronoch minskar stressen i vardagen.

 

 

Vad vill vi?

- ge människor möjlighet att göra en insats för sig och andra

- bryta isolering

- bygga broar mellan olika grupper i samhället

- vara med och verka för att människor mår bra

 

Vad är ett socialt uppdrag?

Ett socialt uppdrag innebär att spendera tid tillsammans!

 

Ett socialt uppdrag kan till exempel vara pratstunder,

promenader, läsa läxor tillsammans eller få sällskap till läkare,

bio eller teater. Språkträffar för invandrare, mötesplatser inom äldreomsorgen,

underhållning m.m. Allt utifrån vad man som volontär vill och kan göra.

 

Viktigt!

- är att personkemin känns bra och att var och en kan avbryta

kontakten om uppdraget ej passar.

- att uppdragen sker utifrån vad den frivillige kan och vill göra,

när och hur ofta!

- den frivillige ska ej utföra några av vårdens, hemtjänstens eller Kommunservice arbetsuppgifter.

- den frivillige har kollektiv olycksfallsförsäkring under uppdrag.

 

Alla som arbetar för FrivilligHandtaget har självklart tystnadslöfte!