Till glädje för alla!

På den här sidan kan du dela med dig av dina upplevelser genom oss eller om du kanske har något fint tips för oss och övriga.

Välkommen!

5. aug, 2014

Susanne Wahlstrand

....och det gäller alla mänskliga upplevelser, och upplevelsen med en medmänniska (behöver absolut inte vara ett volontäruppdrag såklart!) Varma hälsningar igen :)

5. aug, 2014

Susanne Wahlstrand

Som första person på denna sida så vill jag bara hälsa alla riktigt varmt välkomna att titta in på vår hemsida! Dra dig inte för att dela med dig av dina volontäruppdrag, för det gynnar alla att få del av dina upplevelser. Alla människor gör alltid gott
för någon och det är väl en guldkant i tillvaron, att finnas där för varandra!