Promenadsällskap med eller utan rullstol/rollator

Vi promenerar tillsammans med personer från de olika äldreboenden som finns i Östhammars Kommun. Vi har i år haft promenader med tema våra sinnen och vi har besökt Alunda, Östhammar och Gimo.

Promenaderna har gått till trädgårdar med härliga växter, kryddor, dofter och färger. Vi har planterat och vi har följt växtlighetens gång. Avslutning på promenaderna har skett med en kaffestund och diktläsning eller samtal om dagen.

Vill Du vara med nästa gång vi promenerar eller vill du promenera själv med någon person som vill komma ut lite? Om du inte kan dra en rullstol så är du välkommen att vara med som sällskap!